luni, 13 februarie 2012

Biblioteca Grupului Şcolar ,,Miron Cristea” Subcetate

   ,,Şcolile din Subcetate au avut mereu învăţători şi profesori exemplari, conştienţi că au de îndeplinit o misiune nobilă prin activitatea didactică pe care o desfăşoară, fiindcă nimic nu poate fi mai minunat şi fără egal în lume decât să modelezi sufletul unui pui de om – creaţia şi semenul tău - , cel care-ţi continuă paşii, idealurile şi-ţi asigură ţie şi omenirii nemurirea”.

    „Prima atestare documentară a şcolii ar fi anul 1765. Varvizul(Subcetate), avea şcoală la acea dată la care funcţiona dascălul George”. ( Doina Dobrean, Vasile Dobrean – Liceul din Subcetate – Prezentare monografică 1956-1958; 1961-2002 )
    Denumirea instituţiei:
     1956-1958: Şcoala Medie de 10 ani
     1961-1965: Şcoala Medie
     1965-1969: Liceu
     1970-1973: Liceul de Cultură Generală
     1974-1978: Liceul Real
     1978-1990: Liceul Industrial
     1990-1996: Liceul Teoretic „Miron Cristea”
      1996-2001: Grupul Şcolar Industrial „Miron Cristea”

       2002-        Grup Şcolar „Miron Cristea”

    Activitatea bibliotecii şcolare
  Prin activitatea sa, biblioteca şcolară participă la realizarea obiectivelor sistemului de învăţământ , la formarea unei temeinice culturi generale a elevilor şi cadrelor didactice, a unei bune pregătiri profesionale şi de specialitate; contribuie totodată la înţelegerea de către elevi a rolului şi importanţei informaţiei în lumea contemporană, a metodelor şi tehnicilor de muncă intelectuală, ajutându-i pentru un studiu individual eficient.
    Acum, în era ştiinţei bibliotecile sunt principalele structuri implicate în culegerea , prelucrarea şi diseminarea informaţiilor. Ele sunt centre de informare, cercetare, documentare şi pun la dispoziţia utilizatorilor cunoştinţe şi informaţii din toate domeniile.
Consultând Cartea şcolii am obţinut câteva date importante în ceea ce priveşte istoricul bibliotecii. A existat o permanentă preocupare de dezvoltare a fondului de publicaţii, datorită unor oameni inimoşi şi pasionaţi, care şi-au desfăşurat activitatea la bibliotecă.
* în anul şcolar 1962-1963 se înfiinţează biblioteca cu un număr de 480 de volume.
*  în anul şcolar 1963-1964 existau 1000 de volume.
*  în anul şcolar 1965-1966 existau 3700 de volume.
*  în anul şcolar 1970-1971 existau 6000 de volume.
*  în anul şcolar  1975-1976 existau 8500 de volume.
*  în anul şcolar  1978-1979 existau 6500 de volume la liceu şi 2200 de volume la şcoala generală(este anul când cele două unităţi se scindează, respectiv şi bibliotecile).


 * în anul şcolar 1981-1982 existau 6238 de volume(liceu) şi 5247 volume(şcoala generală)
*  în anul şcolar 1986-1987 existau 8544 de volume(liceu) şi 8845 volume(şcoala generală)
* în anul şcolar 1990-1991 existau 9567 de volume(liceu) şi 10552 volume(şcoala generală), este anul când cele două biblioteci şcolare se unifică.
* în prezent biblioteca dispune de un număr de 23488 volume.
            Un mediu bine ales încurajează copii în a deveni utilizatori independenţi, dezvoltându-le în acelaşi timp simţul căutării. Am încercat să ofer un aranjament care încurajează utilizarea cu uşurinţă a bibliotecii. Anunţurile clare dau tonul, precum şi varietatea materialelor promoţionale.
      Biblioteca Grupului Şcolar „Miron Cristea”, beneficiază de două încăperi.Cele 23 473 de unităţi sunt împărţite astfel: Prima cameră este destinată sălii de lectură, cu 10 locuri, aici se află o parte din cărţile de limbă şi literatură română şi literatura universală mai des solicitate, cărţile destinate celor mici şi o parte din enciclopedii, atlase, dicţionare, tot la fel, cele mai uzuale, câteva dintre manualele şcolare alternative, etc. Accesul este liber la raft, utilizatorii putând să-şi aleagă singuri cartea preferată s-au să-şi caute informaţia necesară. A doua încăpere este destinată depozitului propriu-zis de carte, există şi aici 6 locuri pentru studiu, în special este rezervat pentru un studiu mai aprofundat care presupune mai multă linişte, accesul este liber la raft. 

Desenul participant la Concursul “Azi n-am fost la bibliotecă” Realizat de:Oltean Cosmina Marcela(clasa a XII-a)
        

           Ţin să mulţumesc doamnei bibliotecare Cotfas Daniela Ana pentru ajutorul acordat în realizarea acestui articol şi pentru toată munca pe care dânsa o din plăcere pentru elevii acestei şcolii.„Cărţile nu sunt lucruri absolut moarte, ci conţin în ele o putere de viaţă, pe măsura sufletului celui ce le-a dat viaţă, ba mai mult, ele păstrează ca într-o amforă cea mai pură substanţă şi semnul intelectului viu ce le-a zămislit”.


Niciun comentariu: